SPK Tarchomińska >> Praga Północ


Obszar udzielanych konsultacji:
• Strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym,
• Realizowanie edukacji seksualnej wobec osób z wyzwaniami rozwojowymi,
• Doskonalenie artykulacji i umiejętności komunikacyjnych dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi,
• Wykorzystanie SI i terapii polisensorycznej w edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z religii,
• Pomoc w organizowaniu zajęć z muzykoterapii oraz konstruowaniu indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci
i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Nasi specjaliści

Adres:
Zespół Szkół Specjalnych nr 97
www.zss97.waw.pl


ul Tarchomińska 4
Dzielnica: Praga Północ
Koordynator punktu: Małgorzata Olmińska
Tel.: 22 619 05 05,
e-mail: tarchominska@spk.waw.pl
 

DHTML JavaScript Menu By Milonic